STUDNICE UZDRAVENÍ

Tomáš Korčák

Jak čerpat z Božích zdrojů a sloužit uzdravením
Vydavatelství Juda 2008
formát A5, 240 stran

249 

Dostupnost: Skladem

Tato kniha je prorockou výzvou a zároveň studijní příručkou k obnově Božího lidu skrze vidění Božích zdrojů, zvláště v nadpřirozené službě uzdravování. Klade si za cíl povzbudit křesťany, aby viděli duchovním zrakem nevyčerpatelné zdroje, které nám byly dány v Kristu. Je rozdělena do čtyř částí, jež dohromady dávají obraz mocné, věřící, uzdravující a plodné církve, která je skutečným tělem Ježíše Krista. Ukazuje, že šíření Božího království bylo vždy Bohem plánováno s projevy Boží moci. Zázraky a uzdravování mají i dnes zásadní důležitost.

————————————————————————————–

Doporučení

Kniha na téma uzdravování, a vůbec Boží moci, v tomto komplexním pohledu je, myslím, v naší zemi ojedinělá a velmi potřebná. Četba mne povzbudila vyhlížet projevy Boží moci a nesmířit se se současnou situací. Mám naději, že povzbudí naši víru a že projevy Ducha, jako je uzdravení apod. budou v našich sborech stále častější.
Lubomír Ondráček, pastor Křesťanského společenství Praha

Doporučuji každému čtenáři, aby se dopředu vzdal předsudků, a naopak prosil Ducha svatého, aby jej jako Učitel provázel četbou. Bůh touží po lidu víry, která je vyvážená přijetím kříže, a tato kniha k tomu motivuje.
Petr Šimmer, kazatel Církve bratrské v Litvínově a člen rady CB

Kniha je mohutným těžným dolem pokladů pro pionýry a vizionáře, pro písmáky a hledající. Mám dokonce dojem, že bude mít pokračování – knihu svědectví o Božských uzdraveních skrze ty, kteří vzali Boha za slovo!
Pavel Neústupný, biblický učitel a misionář Go East Berlin

Kniha takového obsahu a povzbuzení k víře od českých autorů dosud chyběla. Věřím tomu, že tato kniha oživuje víru, povzbuzuje čtenáře k odvaze vstupovat do věcí, které nám Bůh daroval k tomu, aby Jeho jméno bylo oslaveno a vyvýšeno v našem národě
Jaroslav Šelong, pastor Apoštolské církve v Českém Těšíně

————————————————————————————–

Obsah

Úvod
Část první: Studny Božího království

Věrný vyslanec přináší zdraví
Hle, činím něco docela nového a už to raší
Znamení povstávající apoštolské služby
Přicházející probuzení v uzdravování
Andělé uzdravení a studnice uzdravení
Andělé uzdravení budou uvolněni na určitá místa
Uvolnění Ježíšovy služby uzdravování

Hospodinovy studny
Studnice Živého, který mě vidí
Bůh nám otevírá oči a my spatřujeme studni s vodou
Abrahamova Studna přísahy a hojnosti
Izákův příklad obnovy starých studní
Odval kámen z otvoru studny
Jak uvolnit zapečetěný pramen?
Pili z duchovní skály, která je doprovázela
Zpívejte o studnici a vykopejte ji
Pramen volajícího a žíznivého

Kristus zformovaný ve vás
Tvoje hora proměnění
Před duchovníma očima vykreslený Ježíš Kristus ukřižovaný
Kristus v nás jako v jednotlivcích
Kristus v nás jako celku
Dva životodárné prameny v církvi i v životě jednotlivce

Evangelium království je Boží mocí
Evangelium proměněné kulturou nebo kultura proměněná evangeliem
Víra založená na Boží moci a ne na lidské moudrosti
Skrze Boží moc se přiblížilo království Boží
Bůh obnovuje apoštolský a prorocký základ církve
Mocné činy mají své zásadní a nezastupitelné důvody
Nečiním-li skutky svého Otce, nevěřte mi!
Závislost na Otci jako zdroj moci
Uzdravování a mocné činy jsou naším pokrmem

Znáš Hospodinovy cesty?
Hospodinovy skutky a cesty
Jaký byl tedy rozdíl mezi Mojžíšem a Izraelci?
Potřebujeme Boží obličej i Boží ruku
Víra je dovršena v učednictví
Moc Pravdy se svými znameními a zázraky
Lidé Cesty

Část druhá: Boží uzdravení

Bůh chce uzdravovat svým Slovem
Bůh chce uzdravovat
Proč Ježíš zakazoval uzdraveným o sobě mluvit?
Obnovení původního dobrého stavu
Bůh uzdravuje svým Slovem

Uzdravení celého člověka
Uzdravení a naše hříchy
Uzdravení celého člověka
Uzdravení kostí

Základ Božského uzdravení
V klidu a důvěře je naše vítězství
Hospodin ti chce ukázat dřevo
Tři základní pilíře Božího uzdravení:
1. Uzdravení jako projev spasení v Ježíši Kristu
2. Uzdravení jako účast na Kristově vzkříšení
3. Uzdravení jako projev smlouvy

Různé způsoby duchovního uzdravování
1. Uzdravení skrze osobní víru v Boží slovo
2. Uzdravení skrze uplatnění autority ve jménu Ježíš
3. Uzdravení skrze modlitbu a půst
4. Uzdravení skrze společnou modlitbu a pomazání na shromáždění
5. Uzdravení skrze dary uzdravování
6. Uzdravení skrze pokání a odpuštění
7. Uzdravení skrze chození v Božím království
8. Uzdravení skrze vzkládání rukou a mazání olejem
9. Uzdravení skrze službu starších
10. Uzdravení skrze slavení památky Večeře Páně

Bojuj dobrý boj víry
Buď si vždy jist Boží dobrotou
Bojuj dobrý boj víry
A co léky a lékaři?
Přehnané postoje při hledání uzdravení
Může uzdravení nastat postupně?
Mohu o Boží uzdravení přijít?
Kvas Božího slova nakonec všechno prokvasí

Boží uzdravovatelé nebo okultní svůdci
1. Boží uzdravení přichází jedině ve jménu Ježíše Krista Nazaretského
2. Boží uzdravení přichází od Boha, ne od modly
3. Boží uzdravení jde ruku v ruce se zvěstováním evangelia
4. Boží uzdravení je zásadně zdarma
5. Boží uzdravení přichází skrze Ježíšova učedníka, který nese ovoce proměněného života
6. Boží uzdravení nevede k závislosti na člověku, který uzdravuje, ale k závislosti na samotném Bohu

Část třetí: Boží víra

Co víra je?
Definice víry
Deset charakteristik víry

Mějte víru Boží
Boží víra Ježíše Krista skrze Ducha víry
Jakého jsi ducha?
Co to je parrésia?

Mluv k horám a stromům!
1. Hora démona – hora pochybností a nevěry
2. Neplodný strom a hora překážek
3. Vykořenění stromu neodpuštění a svodu (pokušení)
4. Veliká hora se stává skrze milost a působení Ducha svatého rovinou

Nezbytnost Boží víry
Deset klíčových výroků Bible o víře
Ježíšovy otázky zaměřené na víru

Násilím uchvacuj kořist
Slavný jsi učiněn a důstojný horami loupeže
Odzbrojený a poražený satan skrze silnějšího Krista
Ježíš se s nesčíslnými dělí o kořist
Hospodin dal zemi lidem, aby na ní vládli
Nejprve musíme siláka spoutat a pak teprve jeho dům vyloupit
Boží násilníci uchvacují nebeské království
Chromí rozchvátají kořist
Opravdově hledej Boha celým svým srdcem
Horlivě si žádej dary od svrchovaného Boha
Neodbytná Syrofeničanka a dva slepci
Neodbytný přítel a vdova
Další Boží násilníci v Písmu
Několik osobních zkušeností

Část čtvrtá: Uzdravení od smrti a neplodnosti

Uzdravení od smrti a neplodnosti
Ovoce v sobě obsahuje semena
Semeno musí zemřít, aby uvolnilo život
Žádej Boha o proměnu svého života
Nezůstávej ve smrti
Pouštěj svůj chléb po vodě

Požehnání plodností
Deset případů uzdravení neplodných:
1. Sára – matka Izáka
2. Neplodní v abímelekově domě
3. Rebeka – matka Jákoba
4. Lea a Ráchel – matky izraelských kmenů
5. Manóachova žena – matka Samsona
6. Rút – matka Obéda
7. Chana – matka Samuele
8. Šúnemanka – matka chlapce, který byl vzkříšen Elíšou
9. Alžběta – matka Jana Křtitele
10. Sijón – církev živého Boha
Podmínky plodnosti
Příčiny neplodnosti
Deset klíčových zaslíbení pro neplodné

Závěr: Zaženu tvou nevěru jak mračno

Dodatky

Pavel Neústupný: Jak vstoupit do nadpřirozena
Rozdíl mezi přirozeným a nadpřirozeným člověkem
Víra je důkaz neviditelných skutečností
Víru předchází naděje a slyšení Božího slova
Skrze víru vstupujeme do nadpřirozena
Prostřednictvím víry formujeme a určujeme viditelné věci
Vírou vidíme neviditelné na základě Božího slova
Víra je vítězstvím nad viditelnou oblastí
Víra je vztahem důvěry k Ježíši

Alan Vincent: Církev musí manifestovat moc království
Tři faktory, které působí tok zázraků
Tajemství předání a pomazání

James W. Goll: Model uzdravování v pěti krocích
1. Úvod
2. Pět kroků postupu při službě
Krok první: Rozhovor
Krok druhý: Rozhodnutí o diagnóze
Krok třetí: Zvolení typu modlitby
Krok čtvrtý: Vlastní modlitba
Krok pátý: Pokyny po ukončení modliteb
3. Nejčastější pasti
4. Vývoj uzdravujícího modelu

John Wimber a Kevin Springer: Modlitba za uzdravení v nemocnici
Uzdravení ve Staré smlouvě
Ježíšova služba uzdravování
Uzdravování ve službě učedníků
Biblická slova, která ti pomohou cvičit víru v uzdravení

Doporučené knihy v českém a slovenském jazyce
Poznámky

Autor

ISBN

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „STUDNICE UZDRAVENÍ“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nákupní košík
0
    0
    Váš košík
    Košík je prázdnýNávrat do obchodu
    Přejít na začátek