Prodej!

TŘI DOMY – ČERVNOVÁ SLEVA 40%

Robert Stearns

Radikální islám, militantní sekularismus a mýtus koexistence. Jaké je řešení?
Vydavatelství Juda 2018
Formát A5, 208 stran

155 

Dostupnost: Skladem

Svět je v pohybu. Je plný nespokojenosti, zmatku a touhy po proměně.

Tolerance je hodnocena výše než pravda. Bombardují nás zdánlivě mírumilovná poselství o koexistenci, doprovázená líbivými hesly a doporučeními od nejrůznějších celebrit.
Navzdory samolepkám a potištěným tričkům však platí: Koexistence je mýtus. Ve skutečnosti se odehrává bitva o svět – bitva mezi radikálním islámem, militantním sekularismem a židokřesťanským světonázorem.

Co to znamená pro tebe jako křesťana? A proč by tě to mělo zajímat?

Robert Stearns, který má za sebou léta veřejného působení, předpovídá, že dojde k nebezpečnému kulturnímu střetu. Jeho zvěst je srozumitelná a hluboká. Ukazuje:

 

 • že radikální islám má moc proměnit západní kulturu,
 • proč židokřesťanský světonázor pozbývá síly
 • co křesťané mohou a musí udělat
 • a mnoho dalšího

Pokud některý ze zmíněných světonázorů převládne, bude to znamenat globální kulturní zlom. Jakou roli v tom sehrajete vy?

——————————————————————————————–
Tuto knihu považuji za velice, velice důležitou. Doufám, že mnohým umožní orientovat se v dnešním světě a pochopit, v jaké situaci se nacházíme.
Není to čtení zrovna útěšné – je spíše burcující. Věřím, že mnoha čtenářům kniha pomůže pochopit, v jaké době žijeme, správně interpretovat, co se kolem nás odehrává, a přijmout i výzvu, jak na to, co se děje, správně reagovat.“
Dan Drápal, teolog, překladatel a publicista

„Robert předkládá – se značnou jasnozřivostí – vyvážený a dobře zdůvodněný pohled na klíčové problémy současného světa. Mluví jasně, s porozuměním i soucitem.“
Jack Hayford, autor bestselleru Penetrating the Darkness (Proniknout temnotou)

Stearns nás vyzývá, abychom rozpoznali síly extrémismu, které ohrožují svobodu po celém světě, a začali jim čelit.“
Senátor Joseph Lieberman

„Provokativní přístup k některým nejtěžším dilematům života a hluboké tázání po smyslu.“
Rabín David Volpe, autor bestselleru Why Faith Matters (Proč je víra důležitá)


 Kniha původně vyšla pod názvem: No, We Can’t: Radical Islam, Militant Secularism and the Myth of Coexistence
 ——————————————————————————————-

Recenze Dana Drápala…

Komentář Benjamina Kurase…
… na Neviditelném psu…

Předmluva Roberta Stearnse pro české vydání
V této rozhodující hodině dává Bůh po celém světě povstat mocným projevům svého domu. V Písmu je psáno: „Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.“ (Izajáš 56:7) Ježíš sám zopakoval toto prorocké prohlášení z Izajáše, když před dvěma tisíci lety vstoupil na nádvoří Jeruzalémského chrámu. Co platilo tehdy, platí i dnes – Boží srdce se nezměnilo. Bohu vždycky šlo – a vždycky půjde – o všechny národy.
Proti Božímu domu se zvedá opozice. Boží lid nikdy nezakoušel tak silný odpor jako právě dnes, kdy působí temné síly jako nikdy dříve. Židé i křesťané zakoušejí velké pronásledování. Stojí proti nim jak radikální islám, tak militantní sekularismus, který se snaží Boha zcela odstranit z veřejného prostoru. V této nesnadné situaci musí Boží lid prokázat velkou odvahu.
Nicméně přes veškerý odpor Bůh buduje jen jediný dům – Boží dům modlitby. Činí tak se vší rozhodností, protože již dosáhl vítězství. Bůh zve Izrael, Českou republiku i všechny národy světa, aby s ním vstoupily do spojení skrze modlitbu a uctívání, tak aby naše chápání jeho domu odpovídalo jeho vizi. K tomu dojde, jen pokud se budeme horlivě a vytrvale modlit – taková modlitba je v samém jádru Božího domu.
Boží hlas zaznívá ke všem národům a povolává strážce na sijónské hradby (viz Izajáš 62:6-7). Město Jeruzalém hraje klíčovou roli pro postup Božího království. Od Jeruzaléma až po samotný konec země, všude povstává Boží lid v Boží síle a zvěstuje Boží zaslíbení naší generaci. Modlíme-li se za pokoj pro Jeruzalém, platí pro nás Boží zaslíbení, že budeme požehnáni spolu s celým Izraelem a židovským národem.
Před mnoha staletími stál ve stanu uprostřed Jeruzaléma David – král a ctitel. Zpěvem oslavoval Boha a vyhlašoval pravdu věčného Božího království. Jeho písně a modlitby zpíváme dodnes. Mnozí dokonce zaplatili životem za to, že tato slova vyslovovali svými rty. Jedno je však jisté: Bůh obnovuje rozpadlý Davidův stánek (viz Ámos 9:11). Po celé zemi je silněji než kdy jindy zvěstována Boží věrnost a jeho zaslíbení.

V tuto hodinu společně přijímáme Boží povolání. Modlím se, aby vás Bůh povzbudil a naplnil rozhodností, tak abyste žili naplno pro Boha Abrahamova, Izákova a Jákobova – pro Boha, který se nám zjevil skrze Ježíše Krista. Kéž naleznete dnes v jeho domě modlitby odvahu i sílu!

Šalom

Robert Stearns, duben 2018
Eagles’ Wings Ministries, Buffalo, NY

Předmluva Dana Drápala

Kdysi na počátku tohoto tisíciletí navštívil Robert Stearns Prahu. Bylo to vlastně již potřetí, nicméně tato návštěva byla velmi významná. Uspořádali jsme s ním tehdy konferenci pod názvem „Boj o srdce Prahy“. Stále jsem přesvědčen, že to byla nejlepší konference, které jsem se kdy účastnil.
V jednom bloku hovořil Robert Stearns o konceptu „Tří domů“. Pod těmi „domy“ měl na mysli dům židokřesťanského světonázoru, dům radikálního islámu a dům militantního sekularismu. Říkal tehdy, že jsou pochopitelně i jiné „domy“ – je zde konfuciánství, budhismus i jiné směry. Nicméně v této klíčové době jsou v rozhodujícím střetu tři uvedené domy.
Robert o tom nemluvil dlouho, nicméně celý tento koncept ve mně hluboce zarezonoval. Proto jsem o něco později napsal článek „Tři domy“, a později určité dodatky či zhodnocení: „Tři domy po sedmi letech“ a „Tři domy po deseti letech“. Žádný z těchto článků jsem s Robertem nekonzultoval. Na druhé straně jsem nevěděl, že Robert napsal na toto téma knihu, kterou nyní držíte v rukou. Jsem přesvědčen, že vývoj od přelomu tisíciletí až doposud potvrzuje to, o čem Robert píše.
Není to čtení zrovna útěšné – je spíše burcující. Věřím, že mnoha čtenářům kniha pomůže pochopit, v jaké době žijeme, správně interpretovat, co se kolem nás odehrává, a přijmout i výzvu, jak na to, co se děje, správně reagovat.
duben 2018

Blog Davida Floryka…

Dne 4.12.2019 jsme se sešli v Senátu České republiky se senátorem Zdeňkem Papouškem, se kterým jsme zhodnotili loňské vydání knihy Roberta Stearnse „TŘI DOMY – Radikální islám, militantní sekularismus a mýtus koexistence. Jaké je řešení?“ a její rozdání stovce politiků. Senátor Papoušek vyjádřil nadšení z této knihy, ve které nacházíme nejen popis dnešního ideologického zápasu v tomto světě, ale především jeho řešení podle Bible.
Na tento titul jsme nyní navázali vydáním knihy od Ignace Demaerela „95 TEZÍ O HUMANISMU – Křesťanství versus osvícenství, sekularismus a volnomyšlenkářství“. Obě tyto publikace se velmi dobrým způsobem doplňují a ukazují na dnešní problematické myšlení západního světa, které si svým odklonem od skutečných hodnot pod sebou podřezává větev.
Knihu “95 TEZÍ O HUMANISMU” jsme také darovali do knihoven 19 teologických fakult a škol v Čechách a na Slovensku.

Autor

ISBN

978-80-87239-44-5

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „TŘI DOMY – ČERVNOVÁ SLEVA 40%“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nákupní košík
0
  0
  Váš košík
  Košík je prázdnýNávrat do obchodu
  Přejít na začátek