Prodej!

ZDRAVÁ PROROCKÁ SLUŽBA

Angela a Stephen Bolerovi

Průvodce efektivním používáním proroctví v místní církvi
Vydavatelství Juda 2018
Formát A5, 72 stran
SLEVA 25%

82 

Dostupnost: Skladem

Tato stručná publikace je průvodcem zdravým používáním proroctví v církvi. Naleznete v ní praktická doporučení a postupy, které vám pomohou v církvi uvolnit působení zdravých, životodárných proroctví. Tato doporučení vycházejí z mnohaletých zkušeností autorů s prací s církvemi a různými prorockými skupinami a týmy. Nejedná se o soustavu pravidel a metod, ale o výčet principů, které vám pomohou zacházet s prorockými dary moudře a bezpečně. Díky tomu budou proroctví pro lidi pomocí a požehnáním a nebudou je moci zraňovat a bránit jim v duchovním růstu.
Budou-li proroctví používána správně, povede to k uvolňování Božího života do životů jednotlivců a celé církve. Jsou vám zde představeny praxí prověřené principy, jejichž dodržováním z proroctví načerpáte poklad, který je v něm skrytý.
Touhou autorů je podporovat mocné, zdravé a životodárné působení prorockých darů a služby v kontextu místní církve.
Vedoucí i sbory si potřebují osvojit principy zdravého plynutí prorockých darů tak, aby je ani nezhášeli, ani nenechali volně šířit jako divoký oheň. Tehdy z nich posluchači přijmou užitek, ke kterému je Bůh posílá.
Proročtí lidé se potřebují učit přinášet slova vhodným způsobem a v kontextu situace společenství, v němž se nacházejí.

Stephen a Angela Bolerovi v současnosti žijí nedaleko Edinburghu ve Skotsku. Mají cestovní službu, během níž vyučují a slouží církvím ve Spojeném království i v dalších národech. Jedním z důrazů jejich vyučování a tréninku je pomáhat lidem učit se pohybovat v prorockém obdarování a prorocké službě. Vedou Školu prorocké služby sídlící ve Skotsku a spolupracují s mnoha místními církvemi a sítěmi církví v Evropě a dalších národech. Srdcem a vizí jejich služby je vidět živou Ježíšovu církev, která se pohybuje v jeho moci a přítomnosti s plností prorocké a apoštolské milosti a pomazání. Mnohokrát též sloužili v České republice.

Doporučení
Knížka Steve a Angely Bolerových o zdravé prorocké službě je velmi dobrým počinem, který zaplní mezeru v této oblasti. „Prorockým protokolem“ se totiž málokterý autor takto důkladně a prakticky zabývá. Jde o dílo zkušených prorocky obdarovaných manželů založené na solidním biblickém základu a několika desítkách let poctivé služby v oblasti prorokování. Autory osobně znám a oceňuji na nich rovněž jejich osobní laskavost, smířlivost a vřelý vztah k místním sborům a různým denominacím. Knížku by si měl pořídit každý, kdo chce prorokovat i každý vedoucí, který by chtěl prorokování rozumět a neuhašovat Ducha.
Mgr. Ing. Miloš Kačírek, Ph.D., předseda prorockého hnutí Orli z.s., předseda správní rady Nadace Mezinárodního domu modliteb v Praze

Velmi se mně spisek líbí tématem i obsahem. Je to užitečné a mohlo by to povzbudit k prorokování a odstranit chyby, které občas proroctví znevěrohodnily a vedly k obecnému odmítání.
Ing. Lubomír Ondráček, pastor Křesťanského společenství Praha, předseda Křesťanské misijní společnosti

Předmluva
Se Stephenem a Angelou Bolerovými jsem se poprvé setkal v roce 2001 na konferenci v Německu. A hned také naší skupině z České republiky prorokovali. Jejich služba mne velice zasáhla, a proto jsme je pozvali sloužit do našeho sboru. Od roku 2002 jsme s nimi pořádali mnoho seminářů, prorockých škol a modlitebních akcí. Pán propojil naše srdce a my byli velice touto službou obdarováni. Mnoho jejich vyučování najdete na našich internetových stránkách juda.cz.
Knížka, kterou držíte v ruce, je velmi potřebná. Kéž si ji Pán použije k zdravému rozvoji prorocké služby v naší zemi. Steve a Angela milují místní církve, velice dobře rozumí službě vedoucího a přitom mají touhu, aby se v kontextu místní církve rozvinula budující prorocká služba. Vše roste postupně od nezralého do zralosti, musí to však být kultivováno.
Ačkoliv nekvalitní proroctví způsobují v církvi problémy, přesto proroctví potřebujeme. Jsou jako benzín pro auto. Proto Pavel píše: „Chci, abyste všichni mluvili jazyky, avšak ještě více, abyste prorokovali.“ (1K 14,5) „A tak, moji bratři, horlivě se snažte prorokovat a nebraňte mluvit jazyky.“ (1K 14,39) Nebo již Mojžíš vyznává: „Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci, když by Hospodin na ně dal svého Ducha!“ (Nu 11,29)
Přímluva a zdravá prorocká služba jsou důležité pro zdravé budování církve a rozvíjení Kristova charakteru ve věřících. Dodávají nám naději, víru a očekávání Božího milosrdenství. Potřebujeme se dostat k srdcím lidí. Ale nepůjde to skrze odsouzení, ale skrze po-vzbuzení.
Apoštol Pavel jasně dává do souvislosti horlivost skrze Ducha svatého s prorockou službou a se zdravým spravováním prorockých projevů v místní církvi: „Ducha neuhašujte. Proroctvími nepohrdejte. Všechno však zkoušejte; co je dobré, to pevně držte, a všeho, co vypadá zle, se vystříhejte.“ (1Te 5,19-22)
Manželé Bolerovi vedou k vytvoření určitého protokolu při různých setkáních místní církve, který nám pomůže prorockou službu zdravě rozsoudit, kultivovat a dát jí v praxi správné místo. Výraz protokol jsem slyšel v souvislosti s prorockou službou zde poprvé. Pochází z řeckého slova protokolos a doslova znamená „po sobě jdoucí“. Je to tedy zápis, záznam či postup po sobě jdoucích kroků, které vedou ke správnému vyjádření dané činnosti. Myslím, že jeho použití při prorocké službě je velmi vhodné a je dobrým rozšířením jeho významu.
Velkým přínosem této drobné knihy je popis novozákonních kritérií prorocké služby. Jak jedná Duch svatý? Nechce skrze prorockou službu uprostřed nevěry budovat víru a do malomyslnosti přinášet naději? Nikdy nevede do beznaděje, nejistoty, zmatku, nevěry, pochybností a odsouzení. Padající pozvedá a zjevuje úžasné dědictví Kristova kříže! Vykupuje nás z naší neschopnosti naplnit Boží požadavky a uvádí nás do praktického života, kdy dáváme prostor naší nové přirozenosti – Kristu v nás. Prorocká služba povzbuzuje k řešení, východisku a spoléhání na Pána a jeho sílu. Ukazuje na nevyčerpatelné zdroje a pomoc v Kristu.
Stále existuje příliš mnoho proroctví, která nebudují. Nadpřirozený dar uschopňuje vidět Pána, odhlédnout od svých slabostí a neschopností, vzít ho za Slovo, vidět ho jako Boha veškerého povzbuzení a naděje…
Ať Vás Pán naplňuje svým prorockým Duchem, aby byl skrze Vás zjevován Ježíš Kristus.
„Bůh naděje kéž vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, abyste se rozhojňovali v naději mocí Ducha Svatého.“ (Ř 15,13)
Tomáš Korčák, pastor a vydavatel, autor knih Studnice uzdravení, Elijášův plášť a Uzdravující vděčnost

Autor

ISBN

978-80-87239-48-3

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „ZDRAVÁ PROROCKÁ SLUŽBA“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nákupní košík
0
    0
    Váš košík
    Košík je prázdnýNávrat do obchodu
    Přejít na začátek